Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2020

20:37
20:36
5962 8d7c 500
Reposted fromPresidente Presidente viahrafn hrafn

May 19 2020

12:07
2331 83b7 500
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
12:05
5875 d00e 500
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
12:03
2729 c038 500
Native potato varieties that grow in Peru.
Reposted fromfoodislove foodislove viahrafn hrafn
12:01
Reposted fromshakeme shakeme viaciarka ciarka

May 13 2020

21:17
7595 f664
Reposted fromGIFer GIFer viahormeza hormeza
21:11
So, all I need is butter?
Reposted fromfightling fightling viahormeza hormeza
21:07
4643 80ce 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahormeza hormeza

May 09 2020

13:24
6883 06ff
Reposted frompapaj papaj viakalesor kalesor
13:14
0619 bfe7 500
A Window on the Quai Voltaire by Andre Kertesz,  Paris, 1928
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viaciarka ciarka

May 06 2020

15:17
5073 2758 500
Matsui Fuyuko "Becoming Friends with All the Children in the World", 2002
Reposted fromhrafn hrafn

May 01 2020

20:28
3010 f5b3 500
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
20:26
20:25
Reposted fromshakeme shakeme

April 29 2020

22:11

ojito4:

Anubis Traveling (Joanna Karpowicz)

Reposted fromdreamfulartist dreamfulartist viahormeza hormeza

April 24 2020

21:39
9992 e52e 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahormeza hormeza
21:31
5332 a5f3
Reposted fromcocokashico cocokashico viahormeza hormeza
21:27
Zawsze mi opowiadała o dniu, w którym UPA zabiło jej ojca. O tym, że sam musiał sobie wykopać grób. Że jeden z tych, którzy go zabrali z domu, pognali na bydlęcy cmentarz, potem wrócił i spytał babcię: „Srokowa (to nazwisko panieńskie mojej mamy), gdzie jest wasz mąż? Gdzie jest wasz Rysiek?”. Babcia szybko się zorientowała, co ma odpowiedzieć. Widziała, że to ci sami, którzy kilka godzin wcześniej zabrali dziadka. Więc odpowiedziała: „Do Bochni pojechał, po sól”. A oni na to: „To dobrze, że pojechał”. Babcia jakby zawarła z nimi pakt o milczeniu.
— Mariusz Szczygieł, "Życie to słynna historia", Tygodnik Powszechny, 04.02.2019
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
21:25
6776 4607
Reposted fromzank zank viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...