Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

03:37
2816 2037 500
Kraków, Dzień dobry 
Reposted frompureevil pureevil viaciarka ciarka
03:37
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaciarka ciarka

June 23 2017

15:51
5533 4ede 500

magictransistor:

Henri Rousseau. Indian Fighting a Jaguar. 1910.

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaciarka ciarka
15:18
5901 4985 500

fish-dinner-connoisseur:

mirkokosmos:

VLC Media Player has encountered a Problem with Windows

im screaming so loud

15:02
Zarówno pisanie, jak czytanie literatury pozwala człowiekowi załatwić jakiś problem z samym sobą i z otaczającym go światem. Człowiek, powiadał Arystoteles, jest człowiekiem, gdy naśladuje innych, człowiek, powiadał Schiller, jest człowiekiem, gdy się bawi, człowiek, powiada Wolfgang Iser, jest człowiekiem, gdy się bawi w naśladowanie. W każdym z tych - i w masie innych - przypadków człowiek dochodzi do swojego człowieczeństwa gdy używa jakiegoś narzędzia do rozumienia świata. Nieważne jak to narzędzie zdefiniujemy. Może to być malarstwo, teatr lub literatura, może być też - po prostu - język. Ważne jest to, że bez niego człowiek pozostaje bezbronny w obliczu przerastającej go rzeczywistości.
— M.P. Markowski, "Antropologia i literatura"
Reposted fromciarka ciarka
14:43
2000 2585
1930/06/29 Sławomir Mrożek, Polish dramatist, writer and cartoonist :) was born.
The caption: "The man who invented himself"
Reposted fromschrodingersdog schrodingersdog viaciarka ciarka
14:31
Reposted frommr-absentia mr-absentia viashakeme shakeme
14:30
1240 602c 500
Reposted fromtfu tfu viaciarka ciarka
14:28
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viaciarka ciarka
14:27
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaciarka ciarka

June 13 2017

10:50
The master of disguise.
Reposted fromPsaiko Psaiko viaciarka ciarka
10:49
10:48
5107 4fd0
Reposted fromEquion Equion viaciarka ciarka
10:43
9120 9edd 500

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot and the duckling she adopted on the set of “Viva Maria”, 1965

Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
10:43
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaciarka ciarka
10:32
5751 f9bd
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viahelenburns helenburns
10:32
4860 9e7b 500
Marcello Dudovich. Agfa. 1930
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viaciarka ciarka
10:31
09:36
0657 3815 500

hauntedbystorytelling:

A man appears to be giving fishing lessons to a group of women with their dresses hiked up, ca. 1915 / src: Getty Images

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaciarka ciarka

June 11 2017

23:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl