Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

22:27
4658 21f3
Reposted fromjestemzero jestemzero viaciarka ciarka
22:26

July 05 2017

16:15
1805 3964 500

“De Wikkkelkinderen” or “The Swaddled Twins”, artist unknown, painting dated April Currently housed in the Muiderslot-Muidin, the Netherlands.

Reposted fromkimik kimik
15:19
7931 ba2e

orphanwork:

Sergei Vasiliev  -Russian Criminal Tattoos

Reposted fromkimik kimik
15:18
7929 b6c9 500

thebreakshake:

“Russian Criminal Tattoo Police Files”

Photos by Arkady Bronnikov

Book by Damon Murray

Reposted fromkimik kimik
15:17
7917 44d4 500

thoxt:

縫。(在 Nanjing Fuxing Station)

Reposted fromkimik kimik
15:15
Pustka i zagubienie są nieusuwalną częścią kultury prawego kciuka. Do tego, co w tej kulturze stało się najważniejsze, nawet całej dłoni nie trzeba. Prawy kciuk wystarczy do wciskania klawiszy pilota i telefonu. Zapewne od początku ewolucji ludzie nie mieli tak sprawnych kciuków jak teraz. I również nigdy nie byli tak bezradni wobec własnego życia. Kiedy zaczynam rozmawiać ze studentami o najbardziej klasycznych dylematach, o których pisał już Platon okazuje się, że są jak dzieci we mgle. Mając 20 lat nie potrafią zrozumieć, że w kulturze, czyli rzeczywistości duchowej, emocjonalnej czy intelektualnej, która jest naszą prawdziwą rzeczywistością, obowiązują zupełnie inne prawa niż w świecie prawego kciuka. Materia, technologia narzuciły im sposób myślenia, który nie pasuje do ludzi.
— Tadeusz Gadacz
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty

June 27 2017

23:48
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik
23:46
8433 8ceb 500

blueblackdream:

Weegee, Civil Rights Worker, 1950

Reposted fromkimik kimik
07:00
3762 b33c 500
Reposted from3ch0 3ch0 viafito fito
06:56
Camera falls off an airplane
Reposted fromtgs tgs viaExfeletes Exfeletes
06:53
4495 624d 500

Phases of the moon, Geomantie’ (Geomancy), Codex Palatinus 833 Germanicus.

Reposted fromorendasophie orendasophie viapathetic8 pathetic8
06:52
5858 6c0a 500
Reposted fromverronique verronique viakeithpeligro keithpeligro
06:43
Reposted fromtojika4 tojika4 viackisback ckisback
06:29
5547 6282
Reposted fromLadykwa Ladykwa viajabolmax jabolmax

June 26 2017

14:46

Rozmawialiśmy o strachu. Ona go nie czuje i ja też nie. Jej ojciec jest matematykiem; zrobił drobiazgowe wyliczenia, jakie jest prawdopodobieństwo śmierci przyjezdnego z Polski w paryskim zamachu. Jeden do 5 milionów.

– Przecież polscy turyści, którzy jadą do Paryża, są najczęściej kierowcami – cytowała ojca Ela. – Przy ogromnej śmiertelności na naszych drogach o wiele łatwiej mogą zginąć na Kielecczyźnie niż podczas weekendu w Paryżu. Tu nie zginął jeszcze żaden Polak. A więc może wyjazd uchroni ich przed śmiercią w Polsce?

Kiedy przyleciałem do Warszawy, moja mama triumfowała: – Udało się! Odchodziliśmy już z tatą od zmysłów. Powiem ci teraz, dlaczego wróciłeś żywy.

Zaciekawiłem się.

– Bo ja się bardzo o to modliłam.

— Mariusz Szczygieł, "Modlitwa podróżna", Gazeta Wyborcza Duży Format 23/17
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
03:55
5991 bd7e
Menschenfängerkonstruktion für Autos aus den 1930er
Reposted fromsommteck sommteck viavolldost volldost
03:48
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viafrauvermeer frauvermeer
03:47
7010 be65 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viafrauvermeer frauvermeer
03:46
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viafrauvermeer frauvermeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl