Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2018

20:59
Play fullscreen
games of words <3

February 23 2018

21:07
0547 9831
21:04
1991 a0d6 500
21:01
Reposted fromlaserpony laserpony viafireaway fireaway
20:57
2543 0058
Reposted fromEtnigos Etnigos viafireaway fireaway
20:51
4824 39bc
Reposted fromczinok czinok viafilmowy filmowy
20:48
Czasami zastanawiam się nad tym, kim jest człowiek, gdy nie ma żadnego punktu odniesienia. Większość naszych pragnień, lęków, momentów szczęścia, związana jest z obecnością innych ludzi. Dlatego ja również chętnie mnożę się przez innych, a nie pustkę. Gdybym została sama na planecie i miała nieograniczony dostęp do wszelkich dóbr, każdej witryny sklepowej, każdego mieszkania, nie wydaje mi się bym czuła się spełniona. Nawet nasze ludzkie gromadzenie ma przecież ścisły związek z drugim człowiekiem, chodzi o to, żeby ktoś nas z tym co posiadamy zobaczył, docenił, zauważył. A może chodzi właśnie o to, by doświadczyć utraty wszystkiego, a przez to pustki i stać się częścią jedności, którą jesteśmy?
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
20:46

Jak nazwałabyś ten moment, w którym teraz jesteś?

- Ciekawością tego, kim naprawdę jestem. Myślę, że pierwszy raz odpowiadamy sobie na to pytanie, gdy zaczynamy przygodę z dorosłością. Mam poczucie, że przede mną jeszcze ciekawsza przygoda z dojrzałością. Spędzamy wiele lat okopując się koncepcjami, umowami, grami, których zasady ustalono poza nami. Czasami trzeba zadać sobie pytanie czy chcę dalej grać w te gry, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Szukam odpowiedzi na pytanie na ile lęk jest nabyty, a na ile jest odpowiedzią na pustkę, która jest tutaj zawsze. Kim jestem tak naprawdę, nie jako piosenkarka, matka, córka, tylko ja – to najciekawsze pytanie, na które sobie odpowiadam.

— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
20:42
0687 108f 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy

February 01 2018

16:06
0074 9e42 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viacotarsky cotarsky
15:56
4067 01f4
Soviet space dogs Belka and Strelka at their first press conference upon returning from space 
Reposted fromUnderOrion UnderOrion
15:52
0663 cc0b 500
15:47
5888 f341 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vialubiew0 lubiew0
15:46
15:45
5446 2ed1 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viafireaway fireaway
15:43
5386 f243 500
dvbrd
Reposted fromlooque looque vialubiew0 lubiew0
15:40
Reposted fromzungud zungud viapatyna patyna
15:36
8541 84c3 500
Reposted fromkaiee kaiee viapatyna patyna
15:34
When your battery is getting too hot
Reposted fromtgs tgs viapatyna patyna
15:12
2087 78b4 500
Best ad I've seen so far. Grabbed me by the neck.
That writing tho
Reposted fromfungi fungi viafireaway fireaway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl