Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

22:10
9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viacotarsky cotarsky
22:09
Ludzie mogą powiedzieć, że nie wygrałeś, ale zamkniesz im usta, gdy powiesz: "Zrobiłem, co mogłem".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky
22:06
9612 0604 500
Reposted fromrol rol viaciarka ciarka
22:03
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaciarka ciarka

March 06 2019

23:58
23:56
8979 9725 500
Reposted frompunisher punisher viapolana polana
23:50
0264 c3ea 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow vianyaako nyaako
23:50
8960 560b 500
enemies are nearby
Reposted frompankamien pankamien viamolotovcupcake molotovcupcake
23:49
23:42
5877 93a7 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viaciarka ciarka
23:39
2089 b2de 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaciarka ciarka
23:36
5063 31b5 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaciarka ciarka
23:36
Mam wszystkie ludzkie ułomności, a jednak wszystko, co ludzie robią, wydaje mi się niezrozumiałe.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaciarka ciarka
23:33
Mogłem, Nieobecna, zostać tylko z tobą i jeżeli przegrać, to tylko przy tobie, bo wolę przegrać z miłości niż wygrać z nienawiści.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted fromprzeblyski przeblyski viacytaty cytaty
23:30
1402 0b08
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaciarka ciarka
23:30
0837 c8ac

last-picture-show:

William Blake, Titania and Puck with Fairies Dancing, 1786

Reposted fromcroiea croiea viahelenburns helenburns
23:30
5632 6b9f 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viahelenburns helenburns
23:29
6118 cd26 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahelenburns helenburns
23:29
8932 5ce2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahelenburns helenburns

March 03 2019

22:40
6472 5541
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl